Anton Erikssons annotationsbok 1942 - 1980

Här kan du läsa ur Anton Erikssons annotationsböcker från starten 1942 och framåt. Huvudsaklig tjänstgöring i Storuman. Här finns också i allmänhet antecknat vilka som arbetade på tåget, många av dem från Storuman.

senast uppdaterat 2013-11-04 (maj -78) 

Klicka på önskat årtal, läs och njut! 

1942-1943      1944-1945     1946 - 1947      1948-1949      1950-1951      1952-1953      1954-1955

1956-1957      1958-1959     1960-1961        1962-1963       1964-1965     1966-1967      1968-1969   OBS för att se 1968- klicka uppe i huvudet!

1970- 

Förklaringar:

bitr - lokbiträde, eldare

lämp - vedlämpare, under kriget när loken eldades med ved behövdes säskilda lämpare

knr - konduktör, fanns även på godståg. Tågen hade en passagerarvagn för resenärer. I allmänhet annonserades tidtabellen inte. Konduktörens uppgift var att hjälpa till vid växling, samt att se till att rätt vagn ställdes på rätt station.

Ba - banavdelningens arbetståg, t ex för att lägga grus längs spåret.

ax - antal axlar i tåget, loket ej inräknat. Normalt har en godsvagn två axlar, men det förekommer även vagnar med tre eller fyra.

antal ton - totala vikten av vagnar och last, med  / =  tågvikt/bromsvikt

OBS  tider anges: vid avgång  ; tjänstgöringens början/tågets avgång,  vid slutstation:  ankomsttid/tjänstgöringens sluttid,

vid stationer och lastplatser:  ankomsttid - avgångstid, ibland bara en av tiderna. Om tåget är i rätt tid anges i allmänhet ingen tid.

Tid inom [ ] anger antal minuter fel (vanligtvis försening) i förhållande till tidtabell. Även + min anger försening.